Ronda dels Esports, 08540 Centelles
621203890
info@clubtenniscentelles.com

Normativa

CONVOCATORIA REUNIÓ COMARCAL 2023 – 2024

Centelles, 6 de Setembre de 2023

Benvolguts capitans,

Com a organitzadors del Campionat Comarcal d’Osona de Tennis, corresponent a la temporada 2023-2024, que s’inicia en aquest moment, us convoquem a la reunió preparatòria que tindrà lloc el proper dissabte, dia 23 de setembre, a les 17 hores a la sala de baix de la Violeta de Centelles. Ja us enviarem la ubicació uns dies abans de la reunió.

Ordre del Dia:

1-Salutació i obertura.

2-Resum campionat 2022-2023 i aprovació acta anterior.

3-Dates inscripció campionat 2023-2024 i aprovació calendari.

4-Aprovació quota inscripció campionat per equip participant.

5-Exposició i aprovació noves propostes plantejades ja en reunions anteriors i del nou reglament que escau de les mateixes. ( Adjuntem resum en fitxer a part).

6-Precs i preguntes.

Preguem confirmació assistència a través del grup de WhatsApp
Mail: info@clubtenniscentelles.com Per telèfon oWhatsApp: 687712105 (Àlex) / 621203890

Club Tennis Centelles.

CANVIS COMARCAL TEMPORADA 2023/2024

A continuació us adjuntem els canvis a proposar en la nova normativa de la pròxima temporada. Aquests canvis es votaran en la reunió inicial del Comarcal 2023/2024:

–  Canvi dels noms de les categories:

 L’or es passa a anomenar superlliga

  El plata es passa a anomenar 1a categoria.

  El bronze es passa a anomenar 2a categoria.

–  Canvis proposats per la categoria superlliga:

  Grup sense ascensos i descensos: Fer un grup tancat independent de 1a i 2a categoria, sense poder-hi haver dos equips del mateix club. Cada temporada estaria obert per noves incorporacions si així es volgués.

  Esperar a fer el calendari fins que surti el de la lliga catalana: Per aconseguir quadrar el calendari de tots els equips del grup superlliga amb el comarcal i la Lliga Catalana Absoluta de la Federació Catalana de Tennis.

  Disponibilitat de participar-hi jugadors d’altres equips: Al ser una lliga tancada, es podrien incorporar, a principi de temporada, jugadors o jugadores d’altres equips, sempre que fossin de 1a o 2a i amb l’acord de l’equip original. Podrien haver-hi 3 jugadors extres per equip. Aquests jugadors podrien participar en l’eliminatòria de la superlliga sempre i quan no li impossibiliti jugar amb l’equip orginal (l’equip original té prioritat).
Cada jugador provinent d’un equip de 1a o 2a categoria, podrà disputar com a màxim 6 partits de superlliga, sense comptar la Copa Comarcal.

–  Mantenir el format actual de 1a i 2a categoria. Atentament, Club Tennis Centelles

Atentament,

Club Tennis Centelles

  REGLAMENT DEL 41è CAMPIONAT COMARCAL DE TENNIS D’OSONA ANY 2017/ 2018


  1- Un cop tancada la inscripció no s’admetrà cap canvi en la composició dels equips. Abans de començar la segona volta, es podran inscriure jugadors i/o jugadores per disputar la segona volta.

  2- Per jugar els partits, els clubs hauran de disposar d’un mínim de dues pistes, amb
  servei de vestidors i dutxes.
  3- Cada club podrà inscriure un màxim de tres equips. Cada equip no té límit de jugadors/es.
  4- Cada equip ha d’apuntar en el full d’inscripció el dia i hora per disputar els partits a
  casa i si algun cap de setmana no podran jugar. Podrà ser dissabte a la tarda o
  diumenge.
  5- En el grup or es jugaran 5 partits per confrontació: tres individuals masculins ( el
  tercer pot ser femení ) i dos dobles masculins, femenins o mixtes. En els grups
  argent i bronze es jugaran 6 partits per confrontació: tres individuals masculins (
  el tercer pot ser femení ), un individual femení i dos dobles masculins, femenins o
  mixtes. L’ordre dels partits serà el que ve marcat per l’acta.
  6- Dels 4 jugadors de dobles, els dos més ben classificats de la llista han de jugar obligatòriament el primer doble. En el cas que sigui un doble femení jugaran el
  segon, i en el cas de ser mixta regirà la classificació del jugador masculí. Aquesta normativa només s’aplica al grup A.
  7- El capità de qualsevol equip pot demanar la identificació dels jugadors/es de
  l’equip contrari.
  8- Els capitans donaran les llistes de jugadors com a mínim 15 minuts abans de
  començar els partits i per escrit.
  9- En cas que faltin jugadors/es, poden jugar els dobles tres jugadors/es que ja hagin disputat l’individual. En les promocions i el play-off no es pot repetir
  cap jugador/a. (només en les categories plata i bronze)
  10- Un màxim de 2 jugadors d’un equip inferior podran jugar en l’equip superior, però sempre nomes disputant una eliminatòria per jornada.
  11- Els partits es jugaran al millor de dos sets i un Super tie-break (10 punts) decidirà
  el guanyador del partit.
  12- Es poden inscriure jugadors, jugadores que tinguin fins a 10 punts segons la classificació atorgada per la Real Federació Espanyola de Tennis en les últimes
  llistes vigents. També es poden inscriure els jugadors/es amb més de 10 punts
  amb la condició d’haver jugat les dues últimes edicions del Campionat, o que un

  equip ho demani i sigui aprovat per la reunió de clubs prèvia al Torneig. El jugador que tingui la millor puntuació jugarà de número 1, i així successivament, sempre en sentit descendent. Aquest apartat només s’aplicarà en el grup A. Una vegada anotat l’últim dels classificats amb punts, el capità continuarà seguint l’ordre de la llista tramesa a l’organització. En els grups B i C el capità podrà alinear els jugadors que cregui convenient, sense tenir en compte la classificació dels jugadors ni l’ordre de la llista.

  13- Es formaran tres grups de set o vuit equips segons sigui la inscripció. La formació d’aquests tres grups tindrà relació amb la classificació de l’últim campionat i es
  tindrà en compte el capítol d’altes i baixes de l’edició anterior.
  14- Es jugaran els partits segons el calendari establert. Els caps de setmana que hi hagi pont o alguna festa senyalada no es jugarà, la setmana del carnestoltes ni hi haurà jornada, procurant aprofitar-los per jugar partits ajornats.

  15- Tots els grups del torneig jugaran pel sistema de lliga a doble volta.
  16- El campió del grup B pujarà automàticament al grup A. El campió del Grup C
  pujarà al grup B. L’últim classificat del grup A baixarà al grup B i l’últim classificat
  del grup B baixarà al grup C. El penúltim classificat del grup A jugarà contra el sots-campió del grup B. El guanyador de l’eliminatòria jugarà la temporada
  següent al grup A. El penúltim classificat del grup B jugarà contra el sots-campió
  del grup C. El guanyador de l’eliminatòria jugarà la temporada següent al grup B. Aquestes promocions es jugaran a un sol partit a les pistes de l’equip de categoria superior. Es jugaran dos individuals masculins, un individual femení i dos dobles.
  17- En cas d’empat en la classificació final es tindrà en compte el resultat obtingut
  entre els equips que quedin igualats. Si persisteix l’empat es comptaran els sets
  guanyats. I si continua l’empat, els jocs guanyats.
  18- En cas de W.O. s’anotarà com a resultat un 6-0. El retard màxim permès per iniciar
  els partits és de 15 minuts.
  19- Si un equip es retira una vegada iniciada la competició s’anul·laran tots els seus resultats.
  20- Els partits es jugaran a les instal·lacions dels clubs que figurin en primer lloc en el calendari de competició.
  21- Es sumarà un punt per cada partit guanyat.
  22-Els partits només es podran aplaçar es cas d’inclemències meta reològiques, l’eliminatòria suspesa es tindrà que jugar en els pròxims 15 dies, en el cas
  que els dos equips no es posin d’acord el comitè tècnic posarà dia i hora per jugar l’eliminatòria.

  23- En cas de suspensió parcial de la confrontació entre dos equips es comunicarà immediatament al comitè organitzador. La continuació d’aquesta, es jugarà segons el següent criteri:
  a) La llista de jugadors serà la mateixa que la lliurada abans de la suspensió dels partits.

  b) Es comptarà un punt guanyat per cada partit finalitzat
  c) Els partits ajornats començaran amb el resultat que tenien en el moment de la suspensió.
  24- L’equip local és responsable de lliurar l’acta dels partits una vegada hagin finalitzat
  els partits mitjançant el correu electrònic info@clubtenniscentelles.com. En cas de no fer- se, no es comptabilitzaran els punts com a victòries en el campionat del màster.
  25- Hi haurà trofeus i/o records per tots els equips participants.
  26- Tot equip que no comuniqui abans del divendres a les 20.00 h la baixa d’un o més jugadors/es que comportin la suspensió d’un o més partits, aquest serà penalitzat
  amb un punt per partit no jugat. Aquesta incidència s’ha de fer constar a l’acte en
  l’apartat d’observacions.

  27- El llistat de jugadors que presentin els equips de totes les categories, serà preceptiu per configurar l’ordre de joc dels jugadors a cada eliminatòria.