Avis legal

Avís Legal web  site Club Tennis Centelles                                                       

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Club Tennis Centelles amb NIF G61197554 està inscrita en el Registre d’Associacions i Entitats Esportives de la Generalitat amb núm. 4655.

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), Club Tennis Centelles, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix a la secció "Contacte" es recolliran en fitxers sent responsable Club Tennis Centelles.

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, dirigint-se per escrit al Club Tennis Centelles, situada a Ronda dels Esports s/n 08540 Centelles, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a info@clubtenniscentelles.com.

Li demanem que comuniqui immediatament al Club Tennis Centelles qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeixeu que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es fa amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre al club, avisos i, en general, informació sobre el Club Tennis Centelles, que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu l’article 11 de la LOPD, en omplir qualsevol dels formularis d’aquesta pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza al Club Tennis Centelles perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida al Club Tennis Centelles a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.

El Club Tennis Centelles es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Així mateix li informem que el Club Tennis Centelles té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

Drets de propietat i copyright

Club Tennis Centelles
info@clubtenniscentelles.com
Ronda dels Esports s/n
08540 Centelles, Barcelona, Catalunya, Espanya
CIF: G61197554
Telf. +34 93 881 0176